Islandstorget

Datorservice Islandstorget

Så här hittar Ni till Datorservice från Islandstorgettill Datorservice vid Orrspelsvägen 13, Bromma precis intill Ålstens gårds spårvägs hållplats.

Telefon till Datorservice / Datorhjälp är 08 37 21 00

Datorservice Vårby gård
Bild ovan visar översiktskartan. Blåpunkt är Islandstorget och gulpunkt är Datorservice vid Orrspelsvägen 13 , Bromma