Fisksätra

Datorservice Fisksätra

Så här hittar Ni till Datorservice från fisksätra till Datorservice vid Orrspelsvägen 13, Bromma precis intill Ålstens gårds spårvägs hållplats.

Telefon till Datorservice / Datorhjälp är 08 37 21 00

Datorservice fisksätra
Bild ovan visar översiktskartan. Blåpunkt är Fisksätra och gulpunkt är Datorservice vid Orrspelsvägen 13 , Bromma